Články

25.03.2024

JAKÁ JSOU REÁLNÁ RIZIKA U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚSCHOV A LZE ...

Přemýšlíte nad tím, jak bezpečně uschovat své finanční prostředky? Zjistěte, které typy úschov nabízejí nejvyšší bezpečnost a jak se vyvarovat potenciálních rizik. Od bankovních úschov přes advokátní a notářské až po realitní zprostředkovatele – každá má své specifika.

Více informací

26.05.2020

MALÝ, VELKÝ, V CENTRU NEBO DÁL? JAK VYBÍRAT BYDLENÍ

Dávno neplatí, že kupujeme jednu nemovitost na celý život. Přesto se jedná o investici na mnoho let. Jinak se rozhodujeme při pořízení startovního bydlení a jinak, když hledáme bydlení ideální pro malé děti. Jaké přednosti a nevýhody mají jednotlivé varianty?

Více informací

29.04.2020

NEJISTÁ BUDOUCNOST PROCENTNÍCH SAZEB HYPOTÉK

V souvislosti s bojem s koronavirovým onemocněním se řada obchodů a transakcí zcela zastavila. Výrazný propad zájmu o nákup nemovitostí zaznamenává i realitní trh. Jak na to budou reagovat banky? Co se stane se sazbami hypotečních úvěrů?

Více informací

26.03.2020

NIŽŠÍ PŘÍJEM KVŮLI KORONAVIRU? ŽÁDEJTE ODKLAD SPLÁTEK

Česká bankovní asociace doporučila bankám, aby klientům umožnily odklad splátek u hypotečních a ostatních úvěrů. O tříměsíční odklad splátek mohou požádat klienti, kteří přišli o část nebo celý zdroj příjmů. 

Více informací

25.02.2020

POZOR NA NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY, PRODRAŽÍ SE

V posledních letech narostla popularita nebankovních hypotečních úvěrů, pro které se vžilo označení americká hypotéka. Jaká jsou hlavní rizika takového úvěru a proč je výhodnější podstoupit raději složitý schvalovací proces v bance? Nehledejte snadnou cestu k úvěru, je velmi nákladná!

Více informací

31.01.2020

NA MOBILNÍ DŮM NENÍ TŘEBA STAVEBNÍ POVOLENÍ. PRAVDA, NEBO...

V posledních letech narůstá popularita mobilních domů. Stále častěji si takovou formu stavby pořizujeme k rekreaci nebo i k trvalému bydlení. K jejich oblibě přispívá i nízká pořizovací cena při relativně slušném komfortu bydlení v moderních typech domů. Co musíte vyřídit, pokud se rozhodnete pro umístění mobilního domu na pozemku?

Více informací

02.01.2020

INVESTICE VERSUS SPEKULACE

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je rozdíl mezi investicemi a spekulacemi?

Pokud dostanete stejnou nebo vyšší hodnotu, než kterou zaplatíte, bude to vaše investice. Pokud cena, kterou zaplatíte, bude vyšší než hodnota, kterou za tuto cenu obdržíte, budete pravděpodobně spekulovat.

Více informací

28.11.2019

PRODÁVÁM NEMOVITOST, ZNAČKA „V EXEKUCI“

Pokud se vlastník nemovitosti ocitne v exekuci, je prodej jeho majetku zakázán. To je všeobecné pravidlo, které říká, že majetek v exekuci nelze prodávat ani darovat. Existují ovšem výjimky, které prodej povolují. V případě, že dlužník využívá svůj majetek k běžné obchodní činnosti či uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, prodávat může.

Více informací

30.10.2019

NEMOVITOSTI ZA PÁR LET UŽ JEN PRO (VÝRAZNĚ) MOVITÉ

Ceny domů a bytů  stoupají v ČR dvakrát rychleji než v EU! V kategorii meziročního růstu cen domů a bytů jsme na šesté nejvyšší příčce v EU. Eurozona jako celek zvedla  ceny nemovitostí průměrně   o 4,2%. V prvním čtvrtletí byl u nás dokonce meziroční růst cen nemovitostí druhý nejvyšší!

Více informací

30.09.2019

ÚSCHOVA KUPNÍ CENY. PROČ TO MÁ SMYSL?

Kupujete nebo prodáváte nemovitost a řešíte, u koho vlastně budou peníze, které jako kupující zaplatíte prodávajícímu, nebo jako prodávající dostanete od kupujícího za svou nemovitost.  A kdo je tedy bude opatrovat? A jak dlouho?

Více informací

30.08.2019

PŘEDKUPNÍ PRÁVO PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI V ROCE 2019.

Jak se vypořádat s předkupním právem při prodej nemovitosti v roce 2019?

Pokud máte nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, musíte se opět od 1. ledna 2018 při jejím prodeji (tj. prodeji spoluvlastnického podílu) vypořádat s předkupním právem.

Podstata předkupního práva

Předkupní právo znamená právo každého spoluvlastníka nemovitosti („předkupník“) požadovat nabídnutí věci ke koupi za stejných podmínek, za kterých chce prodávající svoji nemovitost prodat zájemci o nemovitost („koupěchtivý“). Předkupní právo z pohledu prodávajícího spočívá v povinnosti nabídnout nemovitost ke koupi předkupníkovi za stejných podmínek, za kterých ji chce koupěchtivému prodat, a to před převodem nemovitosti na koupěchtivého.

Účelem předkupního práva je logická a zřejmá, snaha co nejvíce sjednotit vlastnictví nemovité věci do rukou co nejmenšího poštu osob, čímž se usnadňuje správa a nakládání s nemovitostí.

Více informací

30.08.2019

VYKOUPÍME I VAŠI NEMOVITOST! OPRAVDU?

Potřebujete rychle prodat nemovitost. Důvodů je mnoho. Přemýšlíte, jak nejrychleji prodat a utržit peníze. Mnoho subjektů nemovitosti vykupuje. Kdy se to nevyplatí? A jak neprodělat?

Více informací

1 2 3

© Copyright 2024 Realitní kancelář Centrum | Jana Jirková

Vytvořili v: