VÍTE, KDY NEMŮŽETE ODMÍTNOUT ÚPRAVY BYTU PROVÁDĚNÉ PRONAJÍMATELEM?

Pronajímatel se snaží udržovat byt v dobrém stavu tak, aby se v něm nájemci cítili útulně a příjemně. Občas vzniknou situace, kdy je potřeba z jakéhokoliv důvodu provést stavební úpravu takového bytu. Co to znamená pro nájemce? Dle zákona existují případy, kdy se v takovém případě musí nájemce podřídit. Jakmile by to pro něj ale znamenalo dočasné opuštění bytu, má nárok na přiměřené náhrady.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NESMÍTE ODMÍTNOUT

Vždy je nejlepší, pokud se pronajímatel a nájemce společně dohodnou na všech podmínkách plánované úpravy bytu. Bohužel ne vždy se taková dohoda podaří dovést do stavu, kdy jsou obě strany spokojené a souhlasí. V těchto třech situacích ovšem nesmíte odmítnout.

První situací je například výměna kuchyňské linky, nebo starých oken za nové. Obecně nesmí úprava v bytě snižovat hodnotu bydlení a pro nájemce představovat větší nepohodlí.

Druhou situací je zásah vyššího orgánu. Můžeme si pod tím představit například rozhodnutí stavebního úřadu, pronajímatel tedy dostane příkaz od orgánu veřejné moci.

Poslední situací, kdy vám nezbude nic jiného, než souhlasit, je prevence před zraněním. Hrozí-li někomu zvlášť závažná újma, jako je například oprava a statické zajištění bytu po výbuchu plynu v sousedství, musíte takovou úpravu pronajímateli umožnit.

NÁROK NA NÁHRADU

Protože může nastat i takový scénář, že kvůli rozsahu práce nebude možné po nějaký čas obývat pronajímaný byt, má pronajímatel povinnost oznámit vám všechny náležitosti minimálně tři měsíce dopředu. Pokud by došlo až k nucenému opuštění bytu na pár dní, máte právo požadovat přiměřenou náhradu nákladů, kterými se rozumí například peníze vynaložené při stěhování, zvýšené nájemné v provizorním bytě a další.

V opačném případě, kdy odmítnete uvolnit byt stavebním pracem, může pronajímatel podat žalobu a domáhat se soudního rozhodnutí.


Sdílej článek:

Doporučené články


25.03.2024

JAKÁ JSOU REÁLNÁ RIZIKA U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚSCHOV A LZE JIM PŘEDCHÁZET?

Přemýšlíte nad tím, jak bezpečně uschovat své finanční prostředky? Zjistěte, které typy úschov nabízejí nejvyšší bezpečnost a jak se vyvarovat potenciálních rizik. Od bankovních úschov přes advokátní a notářské až po realitní zprostředkovatele – každá má své specifika.

Více informací

26.05.2020

MALÝ, VELKÝ, V CENTRU NEBO DÁL? JAK VYBÍRAT BYDLENÍ

Dávno neplatí, že kupujeme jednu nemovitost na celý život. Přesto se jedná o investici na mnoho let. Jinak se rozhodujeme při pořízení startovního bydlení a jinak, když hledáme bydlení ideální pro malé děti. Jaké přednosti a nevýhody mají jednotlivé varianty?

Více informací

© Copyright 2024 Realitní kancelář Centrum | Jana Jirková

Vytvořili v: