ENERGETICKÉ ŠTÍTKY NÁM BYL ČERT DLUŽEN

Pronajímáte či kupujete, nebo prodáváte nemovitost? Pak se vás týká průkaz energetické náročnosti budov. Jasně a přehledně vám přináším informace, co se musí a kdo má výjimku. Jako makléř považuji za svou povinnost vás informovat.

Osobně si myslím, že je dobré vědět, jak je můj dům či byt energeticky náročný. Ale to pojetí zákona... Ta informovanost občanů... Ten zmatek kolem toho...

ZÁKLAD

Energetická náročnost budovy je vypočtené množství energie pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy, zejména na:

  • Vytápění
  • Chlazení
  • Větrání
  • Úpravu vlhkosti vzduchu
  • Přípravu teplé vody
  • Osvětlení

Průkaz se skládá

  • Grafická část
  • Protokol

TROŠKU ZMATEK

Je nutné rozlišovat energetický štítek a průkaz energetické náročnosti budovy! To jsou trochu rozdílné věci. Štítek je jen ten obrázek, jako má lednička. Průkaz (PENB) je štítek + protokol.

KDO MUSÍ ZPRACOVÁVAT PRŮKAZ?

Vlastníci bytových domů či vlastníci administrativních budov.

Od 1. ledna 2015 u budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2.

Od 1. ledna 2017 u budov s energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2.

Od 1. ledna 2019 u budov s energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2.

Vlastníci budov nebo SVJ při prodeji budovy či ucelené části, pronájmu budovy, pronájmu ucelené části od 1. ledna 2016.

VLASTNÍCI MAJÍ POVINNOST

Předložit a předat průkaz nájemci/kupujícímu nejpozději před podpisem kupní/nájemní smlouvy. Uvádět ukazatele energetické náročnosti v reklamních a informačních materiálech.

Stejné povinnosti platí v případě prodeje/pronájmu bytové jednotky.

CO PŘINESE NOVELA ZÁKONA

V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím

zprostředkovatele mu vlastník předá grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Stejná povinnost bude platit v případě prodeje nebo pronájmu bytové jednotky (od 1. ledna 2016).

VÝJIMKA

Průkaz se nezajišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, nebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody. Vyměníte-li například okna, nebo kotel, průkaz je neplatný.

DŮLEŽITÉ NEJEN PRO MAKLÉŘE

Správní delikt právnických a podnikajících fyzických osob.

Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Předpokládá se, že novela vejde v platnost od května 2015.

Zdroj informací Vojtěch Svoboda, Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky.


Sdílej článek:

Doporučené články


25.03.2024

JAKÁ JSOU REÁLNÁ RIZIKA U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚSCHOV A LZE JIM PŘEDCHÁZET?

Přemýšlíte nad tím, jak bezpečně uschovat své finanční prostředky? Zjistěte, které typy úschov nabízejí nejvyšší bezpečnost a jak se vyvarovat potenciálních rizik. Od bankovních úschov přes advokátní a notářské až po realitní zprostředkovatele – každá má své specifika.

Více informací

26.05.2020

MALÝ, VELKÝ, V CENTRU NEBO DÁL? JAK VYBÍRAT BYDLENÍ

Dávno neplatí, že kupujeme jednu nemovitost na celý život. Přesto se jedná o investici na mnoho let. Jinak se rozhodujeme při pořízení startovního bydlení a jinak, když hledáme bydlení ideální pro malé děti. Jaké přednosti a nevýhody mají jednotlivé varianty?

Více informací

© Copyright 2024 Realitní kancelář Centrum | Jana Jirková

Vytvořili v: